banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > พิธีเชิดชูเกียรติพนักงาน ประจำปี 2562

พิธีเชิดชูเกียรติพนักงาน ประจำปี 2562

24 ก.ย. 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2563 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติพนักงาน ประจำปี 2562 โดยมอบของที่ระลึกให้แก่พนักงานที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี 30 ปี 35 ปี และ 40 ปี ซึ่งเป็นผู้ที่มีความวิริยะอุตสาหะ ความซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียรทำคุณประโยชน์ให้แก่ธนาคาร จำนวน 517 คน และมอบรางวัล GSB Awards 2019 ให้แก่พนักงานและหน่วยงานสังกัดสายงานกิจการสาขา 1 – 6 ที่ได้รับรางวัลนักบริหารจัดการดีเด่นและรางวัลหน่วยงานดีเด่น โดยมีคณะผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่                                          

Skip to content