banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > พิธีสมโภชพระกฐินพระราชทาน ปี 2562 ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี

พิธีสมโภชพระกฐินพระราชทาน ปี 2562 ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี

26 ต.ค. 2562

     เมื่อวันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินจัดพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ในการนี้ ธนาคารออมสินได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม “บวร” “ออมสิน สร้างรอยยิ้ม คืนความสุขสู่สังคม” โดยสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม ปรับปรุงสนามเด็กเล่น พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเล่น ปรับปรุงสนามกีฬาเปตอง สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเปตอง ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลพร้อมสร้างที่นั่งเชียร์ และสนับสนุนทางม้าลาย 3 มิติ เพื่อส่งเสริมวินัยจราจรให้กับโรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม และวัดไชยชุมพลชนะสงคราม นอกจากนี้ มูลนิธิออมสินเพื่อสังคมยังได้มอบอุปกรณ์การเรียน/กีฬาให้แก่ 5 โรงเรียน เป็นจำนวนเงินรวม 12,500 บาท ทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนวัดไชยชุมพลชนะสงคราม จำนวน 20 ทุน เป็นจำนวนเงินรวม 20,000บาท ด้วย

Skip to content