banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > พิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภชยอดปลีพระธาตุพนมบรมเจดีย์ทองคำ

พิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภชยอดปลีพระธาตุพนมบรมเจดีย์ทองคำ

31 ม.ค. 2563

     เมื่อวันศุกร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2563 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และ คุณนพพร บุญลาโภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภชยอดปลีพระธาตุพนมบรมเจดีย์ทองคำ โดยมีพระเทพวรมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีมหาพุทธาภิเษกสมโภชดังกล่าว ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จ.นครพนม

Skip to content