banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > พิธีประดับเครื่องหมายให้แก่ผู้บริหารที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

พิธีประดับเครื่องหมายให้แก่ผู้บริหารที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่ง

5 ต.ค. 2563

เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ประดับเครื่องหมายให้แก่ผู้บริหารธนาคารออมสินที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และผู้ตรวจการธนาคารออมสิน ตามคำสั่งธนาคารออมสินที่ บค.2 (1) – 15/2563  ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content