banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > พิธีประดับเครื่องหมายผู้บริหาร

พิธีประดับเครื่องหมายผู้บริหาร

7 ต.ค. 2562

    เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ประดับเครื่องหมายให้แก่ผู้บริหารธนาคารออมสินที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน และผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ตามคำสั่งธนาคารออมสินที่ บค.2 (1) – 18/2562  ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content