banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จ.เชียงใหม่

พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว จ.เชียงใหม่

2 พ.ย. 2562
    เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ต.สันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่โดยธนาคารออมสินได้ร่วมทำบุญถวายเงินทอดกฐินสามัคคีดังกล่าวซึ่งมีดร.อุตตม สาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธี เป็นจำนวน 2,000,000 บาท ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว โดยมีพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระครูบาน้อย เขมปญฺโญเจ้าอาวาสวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์ในครั้งนี้ด้วย
    พร้อมกันนี้ กระทรวงการคลังและธนาคารออมสินได้ร่วมกันจัดกิจกรรม CSR “บวร” บ้าน วัด โรงเรียนด้วยการมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนยากจนที่มีผลการเรียนดีมอบอุปกรณ์การเรียนให้กับโรงเรียนในพื้นที่และมอบผ้าห่มให้กับประชาชนที่มาร่วมงานด้วย
 
Skip to content