banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทาน ส.ค.ส. แก่ธนาคารออมสิน

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทาน ส.ค.ส. แก่ธนาคารออมสิน

13 ก.พ. 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ โปรดประทาน ส.ค.ส. อวยพรปีใหม่ พุทธศักราช 2566  แก่คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน โดยมีคุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับมอบ ส.ค.ส. ประทาน ในครั้งนี้ ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ยังความปลาบปลื้มเป็นล้นพ้นแก่ชาวธนาคารออมสิน

Skip to content