banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย” เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย

ออมสินน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย” เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย

20 ก.ย. 2566

เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย 20 กันยายน 2566 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานฝ่ายรัฐวิสาหกิจ วางพานพุ่มถวายสักการะและกล่าวถวายสดุดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย โดยมีคุณพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานฝ่ายรัฐบาล และคุณมานพ เกื้อรัตน์ เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เป็นประธานฝ่ายแรงงาน ในพิธีดังกล่าว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานใหญ่การประปานครหลวง กรุงเทพมหานคร ในการนี้ คุณเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล ได้เป็นผู้แทนธนาคารออมสิน วางพานพุ่มถวายสักการะ เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย ปี 2566 ร่วมกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ด้วย

Skip to content