banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565

29 พ.ย. 2565

ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2565 เพื่อให้คณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินทราบขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ อันเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุความไม่ปลอดภัยจากอัคคีภัย โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงาน ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟดังกล่าวโดยพร้อมเพรียง เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565

Skip to content