banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ผู้อำนวยการธนาคารออมสินมอบนโยบายการปฏิบัติงานผู้บริหารภาค 7 และภาค 8

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินมอบนโยบายการปฏิบัติงานผู้บริหารภาค 7 และภาค 8

21 มี.ค. 2565

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2565 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประจำปี 2565 แก่ผู้บริหารระดับผู้จัดการสาขาขึ้นไปในสังกัดธนาคารออมสินภาค 7 และภาค 8 โดยเน้นย้ำถึงทิศทางการดำเนินงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจธนาคารเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยมีคุณสุภาวุฒิ ดาระอินทร์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3 คุณฉลองชัย อนุกูลเวช ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 7 คุณสุเชษฐ์ คำฟู ผู้อำนวยการธนาคารออมสินภาค 8 พร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตและผู้จัดการสาขาในสังกัด เข้าร่วมการประชุมรับมอบนโยบายโดยพร้อมเพรียงผ่านระบบออนไลน์

Skip to content