banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ผู้อำนวยการธนาคารออมสินรับรางวัลศิษย์เก่าบัญชีจุฬาฯดีเด่น

ผู้อำนวยการธนาคารออมสินรับรางวัลศิษย์เก่าบัญชีจุฬาฯดีเด่น

29 ม.ค. 2563

       เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2563 ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิตเก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย“บัญชีจุฬาฯ ดีเด่น” ครั้งที่19 ประจำปี 2562 จากรศ.สุธีเอกะหิตานนท์ ประธานคณะกรรมการตัดสินรางวัลเชิดชูเกียรตินิสิตเก่าบัญชีจุฬาฯ ดีเด่น ในงานคืนสู่เหย้า“ราตรีสีฟ้า เภตราคืนถิ่น 2020” และงานเชิดชูเกียรติบัญชีจุฬาฯ ดีเด่น” โดยดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้รับการยกย่องและประกาศเกียรติคุณให้ได้รับรางวัลนี้ด้วยเป็นศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานดำรงตำแหน่งอันสำคัญและทรงเกียรติสร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ให้กับคณะฯ มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติ

Skip to content