banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ผู้บริหารออมสินประชุมร่วมกับ กมธ.การเงินฯ สภาผู้แทนราษฎร

ผู้บริหารออมสินประชุมร่วมกับ กมธ.การเงินฯ สภาผู้แทนราษฎร

26 พ.ย. 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารธนาคารออมสิน ให้การต้อนรับคุณสมศักดิ์ พันธ์เกษม ประธานคณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการฯ ในโอกาสประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาศึกษา เรื่อง “ผลการดำเนินงานของธนาคาร มาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการค้าชายแดนและประชาชนในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ณ ห้องประชุมกำแพงเพชร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content