banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ผู้บริหารพนักงานออมสิน รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ในการเสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี อ.อุ้มผาง จ.ตาก

ผู้บริหารพนักงานออมสิน รับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ในการเสด็จพระราชดำเนินติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี อ.อุ้มผาง จ.ตาก

18 ธ.ค. 2562

    เมื่อวันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณคเชนทร์ บุญวงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3 คุณฉลองชัย อนุกูลเวช ผู้อำนายการภาค 7 พร้อมผู้บริหาร พนักงานในสังกัด ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี อ.อุ้มผาง จ.ตาก ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคาร “อาคารเรียน 105 ปี ธนาคารออมสิน” โดยผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกิจการสาขา 3 ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานการสนับสนุนโครงการจัดสร้างถาวรวัตถุทางการศึกษาอาคารเรียนให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่กลองคี ในโอกาสนี้ด้วย

Skip to content