banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ออมสินปันบุญ ปันรัก ร่วมบริจาคปัจจัย-สิ่งของจำเป็นแก่วัดพระบาทน้ำพุ

ออมสินปันบุญ ปันรัก ร่วมบริจาคปัจจัย-สิ่งของจำเป็นแก่วัดพระบาทน้ำพุ

23 ส.ค. 2566

เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ชมรมจริยธรรมธนาคารออมสินจัดกิจกรรม “ปันบุญ ปันรัก ร่วมบริจาคปัจจัยและสิ่งของจำเป็นแก่วัดพระบาทน้ำพุ” โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกชมรมฯ ร่วมกันบริจาคปัจจัยและสิ่งของจำเป็น เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เป็นต้น เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์และเด็กกำพร้าภายใต้การดูแลของวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ณ ธนาคารธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ ในการนี้ คุณสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและบริหารความเสี่ยง ในฐานะประธานชมรมจริยธรรมธนาคารออมสิน ได้ถวายปัจจัยและสิ่งของจำเป็นที่ได้รับบริจาคจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวแด่พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ

Skip to content