banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล “งานประมูลบ้านออมสิน ส่งท้ายปีหั่นราคาเท่าทุน”

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล “งานประมูลบ้านออมสิน ส่งท้ายปีหั่นราคาเท่าทุน”

3 ธ.ค. 2562
Skip to content