banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บอร์ดออมสิน มีมติเห็นชอบ เลือก “วิทัย รัตนากร” เป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่

บอร์ดออมสิน มีมติเห็นชอบ เลือก “วิทัย รัตนากร” เป็นผู้อำนวยการธนาคารออมสินคนใหม่

17 มี.ค. 2563

ฉบบท 16 บอรดธนาคารออมสนมมตเหนชอบผอำนวยการธนาคารออมสนคนใหม (1)

Skip to content