banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ศึกษาดูงานออมสินหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ศึกษาดูงานออมสินหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

10 เม.ย. 2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2566 ธนาคารออมสินโดยคุณบุญรักษ์ อุดมอิทธิพงศ์ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำโดยคุณรมร ธนะโสภณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายสังคมและการพัฒนา บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ในโอกาสศึกษาดูงานธนาคารออมสินหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ Thailand Quality Award ประจำปี 2563 เพื่อให้บุคคลากรของบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ได้รับความรู้ ประสบการณ์ พร้อมนำมาประยุกต์ใช้ต่อไป ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content