banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > บริจาคโลหิตประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

บริจาคโลหิตประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

1 ม.ค. 2563

    เมื่อวันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2563 ฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่วนบริการทางการแพทย์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 พร้อมรับบริจาคอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ดวงตา ตับ ไต หัวใจ ฯลฯ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสินพร้อมใจร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะ จำนวน 361 คน แบ่งเป็นผู้บริจาคโลหิต จำนวน 347 คน บริจาคดวงตา จำนวน 8 คน และบริจาคอวัยวะ จำนวน 6 คน ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content