banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > บริจาคโลหิตประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

บริจาคโลหิตประจำปี 2562 ครั้งที่ 3

3 ก.ค. 2562

 เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ฝ่ายสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่วนบริการทางการแพทย์ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รับบริจาคโลหิต ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 พร้อมรับบริจาคอวัยวะส่วนต่างๆ ของร่างกาย เช่น ดวงตา ตับ ไต หัวใจ ฯลฯ โดยมีผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสินพร้อมใจร่วมบริจาคโลหิตและอวัยวะ จำนวน 349 คน แบ่งเป็นผู้บริจาคโลหิต จำนวน 327 คน บริจาคดวงตา จำนวน 6 คน และบริจาคอวัยวะ จำนวน 16 คน ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content