banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 3/2563

ประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 3/2563

2 ก.ย. 2563

เมื่อวันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม โดยมีคณะกรรมการสมาคมฯ จากสถาบันการเงินของรัฐทั้ง 9 แห่งเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจัดให้มีพิธีลงนามการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้แก่บุคลากรของสถาบันการเงินของรัฐ ระหว่างสมาคมสถาบันการเงินของรัฐกับสมาคมนักบริหารพัสดุแห่งประเทศไทย ด้วย ณ ห้องประชุมอัญชัน-สุพรรณิการ์ EXIM BANK สำนักงานใหญ่

Skip to content