banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > นักเรียนทุนสิริกิติ์ฯ ลาศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

นักเรียนทุนสิริกิติ์ฯ ลาศึกษาต่อ ณ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา

2 ส.ค. 2562

    เมื่อวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องวชิราวุธ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ คุณนำพร ยมนา รองผู้อำนวยการธนาคารออมสินอาวุโส กลุ่มทรัพยากรบุคคล ให้โอวาทและมอบของที่ระลึกแก่ผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถ ประจำปี 2561 ซึ่งธนาคารออมสินให้การสนับสนุน ในโอกาสลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ได้แก่ คุณปิยะวัฒน์ ธรรมกุลางกูร ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก University of London สาขา Institute for Creative and Cultural Entrepreneur ณ สหราชอาณาจักร และคุณนวิน อักษรทอง ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก Rutgers The State University of New Jersey สาขา Mathematics ณ สหรัฐอเมริกา

Skip to content