banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ธ.ก.ส.ศึกษาดูงานธนาคารออมสินด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ธ.ก.ส.ศึกษาดูงานธนาคารออมสินด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

27 ก.ย. 2566

เมื่อวันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 คุณสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและบริหารความเสี่ยง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร นำโดยคุณดวงสมร เจียมวิจิตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธรรมาภิบาลและกำกับการปฏิบัติตามเกณฑ์ ในโอกาสศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ Second Line โครงสร้าง คุณสมบัติของพนักงานและการเติบโตในสายอาชีพ โดยมีคุณสมพรรษ เพ็งจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับธุรกิจ และคุณดวงใจ กุศลฉันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับการปฏิบัติงาน ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในเรื่องดังกล่าวให้กับคณะผู้ศึกษาดูงาน ณ หอประชุมเพชรรัตน ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content