banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ธรรมบรรยาย “ชีวิตวิถีใหม่…อยู่อย่างไรให้เป็นสุข”

ธรรมบรรยาย “ชีวิตวิถีใหม่…อยู่อย่างไรให้เป็นสุข”

10 พ.ย. 2563

            เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ชมรมจริยธรรมธนาคารออมสินจัดกิจกรรมธรรมบรรยาย โดยพระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ  อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก สหรัฐอเมริกา บรรยายธรรมหัวข้อ “ชีวิตวิถีใหม่…อยู่อย่างไรให้เป็นสุข”  ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมีคุณสุภาภรณ์ สายทองอินทร์  รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกำกับและธรรมาภิบาล ประธานกรรมการชมรมจริยธรรมธนาคารออมสิน พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินเข้าร่วมรับฟังการบรรยายธรรมดังกล่าว อันเป็นการน้อมนำหลักธรรมคำสอนของพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติปลุกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

Skip to content