banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ธนาคารอาคารสงเคราะห์ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ศึกษาดูงานธนาคารออมสิน

24 เม.ย. 2562

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562 ธนาคารออมสินโดยคุณนนทวัฒน์ สุขผล ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ นำโดยคุณอรฑา เจริญศิลป์ ผู้ตรวจการธนาคาร คุณทรงเดช ดารามาศ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานปฏิบัติการลูกค้ารายย่อย รวมจำนวน 20 คน ในโอกาสศึกษาดูงานธนาคารออมสิน โอกาสนี้ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การบริหารจัดการองค์ความรู้และนวัตกรรมของธนาคารออมสิน” ให้แก่คณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มาศึกษาดูงานในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมสราญรมย์ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content