banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ธนาคารออมสิน “ร่วมใจลดภัยสิ่งแวดล้อม”

ธนาคารออมสิน “ร่วมใจลดภัยสิ่งแวดล้อม”

19 ส.ค. 2562

    เมื่อวันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างฝ่ายการบัญชี ร่วมกิจกรรม “ออมสินลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน” GSB WAYs to Reduce Costs, Increase Productivity ณ บริเวณร้านอาหารธนาคารออมสิน  ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งโครงการ “ร่วมใจลดภัยสิ่งแวดล้อม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วย 5R”  ซึ่งฝ่ายการบัญชีจัดขึ้นเพื่อร่วมรณรงค์ในโครงการ “ออมสินทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ของธนาคาร โดยพนักงานฝ่ายการบัญชีได้ร่วมกันบริจาคถุงผ้า ถุงกระดาษใช้แล้ว ที่มีสภาพดี มอบไว้ ณ จุดยืม – คืน บริเวณร้านอาหารธนาคารออมสิน เพื่อให้พนักงานและผู้ที่มาใช้บริการที่ร้านอาหารธนาคารออมสินได้นำไปใช้แทนการใช้ถุงพลาสติก ทั้งนี้ ธนาคารได้มีแคมเปญรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกอย่างต่อเนื่อง

Skip to content