banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ธนาคารออมสิน ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล

ธนาคารออมสิน ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคล

5 พ.ค. 2563

        ธนาคารออมสินถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันฉัตรมงคลดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล  วันฉัตรมงคล ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี โดยมีการเวันระยะห่างระหว่างบุคคลและสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโรคระบาดไวรัสโควิดอย่างเคร่งครัด ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content