banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบงานบัตรเครดิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ วันที่ 15 ตุลาคม เวลา 03.00 – 05.30 น.

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบงานบัตรเครดิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ วันที่ 15 ตุลาคม เวลา 03.00 – 05.30 น.

5 ต.ค. 2564

16 10 64 ปิดระบบัตรเครดิต

Skip to content