banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศชั่วคราว วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม เวลา 12.10 – 14.10 น.

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศชั่วคราว วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม เวลา 12.10 – 14.10 น.

4 ต.ค. 2564

Banner ปิดระบบ Money Gram 17 10 2564

Skip to content