banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบการบริการเงินด่วนระหว่างประเทศ MoneyGram ให้ดียิ่งขึ้น ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.25 – 14.55 น.

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบการบริการเงินด่วนระหว่างประเทศ MoneyGram ให้ดียิ่งขึ้น ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 12.25 – 14.55 น.

29 ต.ค. 2566

ปิดระบบ 05 11 Money Gram 66

Skip to content