banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดบริการชำระค่าสินค้าและบริการบนช่องทางออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดบริการชำระค่าสินค้าและบริการบนช่องทางออนไลน์ด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น

30 พ.ย. 2565

ปิดระบบ 8 ธค 65

Skip to content