banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบงานบัตรเดบิต ชั่วคราว ในวันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 03.30 – 06.00 น. และเวลา 07.00 – 09.30 น. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบงานบัตรเดบิต ชั่วคราว ในวันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 03.30 – 06.00 น. และเวลา 07.00 – 09.30 น. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

23 ก.ค. 2564

G

Skip to content