banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบงาน Mobile Banking ชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ในวันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 00.00 – 04.30 น.

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบงาน Mobile Banking ชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ในวันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 00.00 – 04.30 น.

5 เม.ย. 2565

23 04 65

Skip to content