banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบงานบัตรเครดิตชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 02.30 – 05.00 น.

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบงานบัตรเครดิตชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 02.30 – 05.00 น.

4 เม.ย. 2565

22 04 65 ปิดระบบัตรเครดิต Final

Skip to content