banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบชั่วคราวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ทำให้ไม่สามารถใช้ช่องทางและบริการได้ในวันที่ 18-19 มี.ค. 65 และ 19-20 มี.ค. 65 เวลา 23.30-07.30 น.

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบชั่วคราวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ทำให้ไม่สามารถใช้ช่องทางและบริการได้ในวันที่ 18-19 มี.ค. 65 และ 19-20 มี.ค. 65 เวลา 23.30-07.30 น.

11 มี.ค. 2565

Fnzewwovqauy3t2

Skip to content