banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น วันที่ 8 ถึง 9 ตุลาคม 2564 เวลา 23.00 – 03.00 น.

ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น วันที่ 8 ถึง 9 ตุลาคม 2564 เวลา 23.00 – 03.00 น.

27 ก.ย. 2564

24 09 64 ปิดระบบ Mymo

Skip to content