banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ธนาคารออมสินได้รับพระมหากรุณาธิคุณ เข้าเฝ้าถวายการรับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินครบ 109 ปี

ธนาคารออมสินได้รับพระมหากรุณาธิคุณ เข้าเฝ้าถวายการรับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินครบ 109 ปี

5 เม.ย. 2565

เมื่อวันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระวโรกาสให้คุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน เข้าเฝ้าถวายการรับฝากเงิน โดยรถถวายรับฝากของธนาคารออมสิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสินครบ 109 ปี วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ วังศุโขทัย

Skip to content