banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสินแจ้งปิดปรับปรุงระบบบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ Ria Money Transfer ชั่วคราว วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00-13.30น ธนาคารออมสินขออภัยอย่างสูงในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ธนาคารออมสินแจ้งปิดปรับปรุงระบบบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ Ria Money Transfer ชั่วคราว วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11.00-13.30น ธนาคารออมสินขออภัยอย่างสูงในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

17 ก.พ. 2564

ปิดระบบ Ria Money 18 กพ

Skip to content