banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ธนาคารออมสินลงนาม MOU การพัฒนาย่านนวัตกรรมอารีย์ (ARI Innovation District)

ธนาคารออมสินลงนาม MOU การพัฒนาย่านนวัตกรรมอารีย์ (ARI Innovation District)

16 ก.ย. 2564

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564 ธนาคารออมสินโดยคุณสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาย่านนวัตกรรมอารีย์ (ARI Innovation District) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ 18 หน่วยงานพันธมิตร เพื่อร่วมผลักดันให้ย่านอารีย์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เป็นย่านที่บ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมบนพื้นฐานของเทคโนโลยี ARI (AI, Robotics, Immersive Technologies) ภายใต้วิสัยทัศน์ให้ย่านอารีย์ก้าวสู่การเป็น “เมืองฉลาดรู้” หรือ “Cognitive City”

Skip to content