banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ธนาคารออมสินร่วมการประชุมสถาบันธนาคารออมสินโลกภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 28

ธนาคารออมสินร่วมการประชุมสถาบันธนาคารออมสินโลกภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 28

15 ก.พ. 2565

ธนาคารออมสินร่วมการประชุมสถาบันธนาคารออมสินโลกภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 28 (The 28th Meeting of WSBI Asia Pacific Regional Group) “Sustainable and Resilient – Savings and Retail Banks in the Post-Pandemic Era” ณ เมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 โดยมี Mr. Peter Simon กรรมการผู้จัดการสถาบันธนคารออมสินโลก กล่าวเปิดงาน และคุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ประธานสถาบันธนาคารออมสินโลกภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมผ่านวิดีทัศน์

การนี้ คุณสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มกำกับและความเสี่ยง ได้ร่วมอภิปราย ในหัวข้อ Innovations, Payments, Fintechs โดยอภิปรายเกี่ยวกับ MyMo Mobile Banking ของธนาคาร ช่องทางสำคัญในการช่วยเหลือลูกค้าให้เข้าถึงบริการทางการเงินในช่วงที่เกิดวิกฤติโควิด-19 ทั้งการปรับโครงสร้างการชำระหนี้ และการขอสินเชื่อผ่าน MyMo เป็นต้น พร้อมทั้งเน้นย้ำบทบาทธนาคารเพื่อสังคมของธนาคารที่ดำเนินงานภายใต้ Dual Missions โดยมีเป้าหมายในการนำกำไรจากธุรกิจเชิงพาณิชย์มาสนับสนุนภารกิจเชิงสังคม เพื่อ “ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเข้าถึงแหล่งทุนที่เป็นธรรม” เพื่อมุ่งสร้างความยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญอย่างสมดุล

 

Skip to content