banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ธนาคารออมสินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2562 ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี

ธนาคารออมสินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2562 ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม จ.กาญจนบุรี

27 ต.ค. 2562

พระบาทสมเด็จปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ธนาคารออมสิน โดยดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2562

การนี้ ธนาคารออมสินได้จัดให้มีการประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ในวันดังกล่าว โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าอาวาสวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีคุณจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก โดยในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 นี้ ธนาคารออมสินได้ถวายจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9,199,999 บาท และในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้มอบเงินบำรุงการศึกษาให้แก่โรงเรียนอนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม โรงเรียนวิสุทธรังษี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ และวิทยาลัยสงฆ์กาญจนบุรี ศรีไพบูลย์ ทุนการศึกษา พร้อมมอบข้าวสารอาหารแห้งและยาสามัญประจำบ้าน จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนชุมชนวัดใต้ที่มาร่วมในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ด้วย

Skip to content