banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ธนาคารออมสินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2566 ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่

ธนาคารออมสินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2566 ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่

19 พ.ย. 2566

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ธนาคารออมสิน โดยคุณวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่นคงสืบไป ณ วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ในการนี้ ธนาคารออมสินได้จัดให้มีการประกอบพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ในวันดังกล่าว โดยมีพระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ) เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีคุณชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก โดยในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 นี้ ธนาคารออมสินได้ถวายจตุปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,499,888 บาท

Skip to content