banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ธนาคารออมสินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม

ธนาคารออมสินถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร จังหวัดนครพนม

7 พ.ย. 2564

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินให้ธนาคารออมสิน โดยนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน นำไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีพระเทพวรมุนี (สำลี ปญฺญวาโร) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร และเจ้าคณะจังหวัดนครพนม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และมีนายธวัชชัย รอดงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธี ณ วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม

Skip to content