ธนาคารออมสินชวนคนไทยร่วมใจโหลดแอฟ “หมอชนะ” เพื่อชนะ Covid-19 ให้หมดจากเมืองไทยสบายใจ ทุกสถานการณ์ เหมือนมีธนาคารบนมือถือคุณ – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสินชวนคนไทยร่วมใจโหลดแอฟ “หมอชนะ” เพื่อชนะ Covid-19 ให้หมดจากเมืองไทยสบายใจ ทุกสถานการณ์ เหมือนมีธนาคารบนมือถือคุณ

ธนาคารออมสินชวนคนไทยร่วมใจโหลดแอฟ “หมอชนะ” เพื่อชนะ Covid-19 ให้หมดจากเมืองไทยสบายใจ ทุกสถานการณ์ เหมือนมีธนาคารบนมือถือคุณ

5 พ.ค. 2563