banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวธนาคาร > ธนาคารออมสินจัดอบรมระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน (Anti-bribery Management System)ตามโครงสร้างของมาตรฐาน ISO 37001:2016

ธนาคารออมสินจัดอบรมระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน (Anti-bribery Management System)ตามโครงสร้างของมาตรฐาน ISO 37001:2016

28 ม.ค. 2562

       เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ.2562 ธนาคารออมสินจัดอบรมระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบน(Anti-bribery Management System)ตามโครงสร้างของมาตรฐาน ISO 37001:2016 โดยคุณนิลวรรณ เล็กเจริญสุข  ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานกำกับและธรรมาภิบาล เป็นประธาน คุณชยุตม์ สิงห์ธงธำรงกุล เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ โดยมี 26 ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับการอบรมดังกล่าว วัตถุประสงค์ในการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบการจัดการการต่อต้านการติดสินบนตามมาตรฐาน ISO 37001: 2016 แก่ผู้บริหารและพนักงานเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกระบวนการทำงานของธนาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดการขอรับรองจากหน่วยรับรอง (Certification Body)ตามมาตรฐาน ISO 37001:2016 ณหอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

Skip to content