ธนาคารออมสินขอแจ้งปิดระบบ Ria Money Transfer ชั่วคราว – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสินขอแจ้งปิดระบบ Ria Money Transfer ชั่วคราว

ธนาคารออมสินขอแจ้งปิดระบบ Ria Money Transfer ชั่วคราว

22 ก.ค. 2563