banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสินขอแจ้งปิดระบบงานบัตรเครดิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 02.45 – 05.15 น.

ธนาคารออมสินขอแจ้งปิดระบบงานบัตรเครดิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 02.45 – 05.15 น.

4 ต.ค. 2565

ปิดระบบบัตรเครดิต 14 10 65

Skip to content