banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสินขอแจ้งปิดระบบงานบัตรเครดิตชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ในวันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 04.00 – 07.00 น.

ธนาคารออมสินขอแจ้งปิดระบบงานบัตรเครดิตชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น ในวันที่ 17 กันยายน 2565 เวลา 04.00 – 07.00 น.

7 ก.ย. 2565

16694815051370

Skip to content