banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสินขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ในวันที่ 8 ส.ค. 2566 เวลา 23.00-24.00 น.

ธนาคารออมสินขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น ในวันที่ 8 ส.ค. 2566 เวลา 23.00-24.00 น.

1 ส.ค. 2566

08 08 66 ปิดระบบ Cardm (1) Co

Skip to content