banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสินขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น

ธนาคารออมสินขอแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น

6 มิ.ย. 2566

17 06 65 ปิดระบบ Base24 Cre Ol Ver 2

ช่วงที่ 1 : ในวันที่ 16 มิ.ย. เวลา 23.30 น. ถึง วันที่ 17 มิ.ย. 66 เวลา 8.30 น.

ช่วงที่ 2 : ในวันที่ 17 มิ.ย. เวลา 23.30 น. ถึง วันที่ 18 มิ.ย. 66 เวลา 8.30 น.

Skip to content