banner banner
หน้าหลัก > ข่าวสาร > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ธนาคารออมสินขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ธนาคารออมสินขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี

18 ต.ค. 2566

384385838 721607476680117 1491681738705846276 N (1)

 

งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ซึ่งได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมาแต่บรรพบุรุษนับร้อยปี จนนับได้ว่าเป็นมรดกแห่งศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น ซึ่งได้รับการสืบทอดต่อเนื่องมานับร้อยปี จนนับได้ว่าเป็นมรดกแห่งศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 การทอดผ้าป่าในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

Skip to content